Akademisk Arkitektforening

retsudvalg

Vagtkorps for arkitekturenArkitekt MAA, Project Director og Associate hos schmidt hammer lassen architects, Klaus Petersen, sidder i Arkitektforeningens Rets,- og Responsumudvalg, der behandler sager og afsiger kendelser i tvister af faglig, kollegial eller økonomisk art. Arkitektforeningen har talt med ham om udvalgsarbejdet.

Rets- og ResponsumudvalgetHvad er Rets- og Responsumudvalget?
Akademisk Arkitektforenings Rets- og Responsumudvalg fungerer som klagenævn.
Se udvalgets folder her

Rets- og Responsumudvalget er en uvildig institution inden for Arkitektforeningen.
Udvalgets opgave er at behandle sager og afsige kendelser i tvister af faglig, kollegial eller øko

Love & vedtægter


For at sikre de bedste vilkår for faget og den enkelte arkitekt har Arkitektforeningen i sine love og vedtægter fastsat en række bestemmelser, som alle medlemmer er forpligtede til at overholde.


Arkitektforeningens love
 er vedtaget ved urafstemning i 2017.


Arkitektforeningens vedtægter består af flere områder, som du

Udgiv indhold