Akademisk Arkitektforening

Vidensbank


Vejledning til projektkonkurrencer
Arkitektforeningen og Danske Arkitektvirksomheder har udarbejdet en vejledning til bygherrer og bygherrerådgivere om en enklere og mindre ressourcekrævende vej til gennemførelse af projektkonkurrencer.

Debatoplæg om kvalitet i udbudsprocesser
Debatoplægget gransker fire udvalgte konkurrenceforløb: Køge Nord Station, Diakonissestiftelsen, Dansk Talent Akademi og Kalvebod Fælled Skole. Læs om parternes erfaringer, og få inspiration til den komplekse tilrettelæggelse af konkurrencer.  

Inspirationskatalog om kvalitet i udbudsprocesser              
Kataloget samler trådene fra debatoplægget om kvalitet i udbudsprocesser og det efterfølgende seminar, der blev afholdt i København i 2016. 

Transaktionsomkostninger ved projektkonkurrencer
Projektkonkurrencer medfører milliontab for både offentlige myndigheder og deltagere. Ny analyse dokumenterer stort spild af tid og penge.


International competition guidelines

The International Architects' assocation's (UIA) guidelines for design competitions