Akademisk Arkitektforening

Mentorprogram 1:1Arkitektforeningens mentorprogram 1:1 – et gratis og eksklusivt medlemsgode.

Et mentorprogram er en faglig 1:1 relation mellem to fagfæller – en erfaren og en mindre erfaren på vej i arbejdslivet. Tanken er at lære og udvikle sig personligt i et fortroligt rum, som ikke nødvendigvis kan eller skal opstå på en arbejdsplads eller via et traditionelt kursus. 

Læs interviewet med mentor Jan Villumsen og mentee Martin Kallesøe.

En succes
Det er tydeligt, at Arkitektforeningens 1:1-program rammer et behov for at udveksle faglig erfaring og viden i tæt sparring med en arkitekt indenfor et ofte specialiseret felt. Denne unikke udviklingsmulighed har langt over 200 mentees benyttet sig af, siden ordningen blev søsat i foråret 2009 – og evalueringerne er meget positive.

Mentorrelationen kan noget, som andre tilbud ikke kan: den giver mulighed for at bearbejde faglige udfordringer sammen med en neutral person, der ikke er arbejdsmæssigt involveret i sin mentees situation. Ofte giver det helt nye vinkler på muligheder og løsninger for den enkelte.

Men ikke blot de tilmeldte mentees nyder tilsyneladende godt af muligheden – Arkitektforeningen har godt 50 mentorer tilknyttet og de melder positivt tilbage:
"Det giver et tiltrængt refleksionsrum at sparre med en yngre kollega, og det er i sig selv fagligt udviklende at kunne øse af sine erfaringer og stille sin viden til rådighed", siger en MAA-mentor.

Vil du have en mentor - eller selv være mentor? 
Med to års erhvervserfaring og mindst et års medlemskab bag dig, kan du blive koblet til et mentorforløb.
Har du minimum ti års erhververfaring, kan du selv melde dig til programmet som mentor.

Kontakt Lena McNair på lm@arkitektforeningen.dk.


Så får du tilsendt et profilskema, som du udfylder til brug for koblingen.
Det er sekretariatet, der matcher forløbene.

Download mentorfolder

Download menteefolder