Akademisk Arkitektforening

Innovation og Certificering

  • No public posts in this group. You must register or login and become a member in order to post messages, and view any private posts.
  • No public posts in this group. You must register or login and become a member in order to post messages, and view any private posts.

"Innovation og Certificering - Arkitektur + Bæredygtighed" afholdes som kursus i København. Her fra kursusnetværket downloades kursusmaterialet - og diskussioner, inspiration og gode råd kan videregives mellem gruppens medlemmer.

På kurset Innovation og Certificering bliver du undervist i bæredygtigt byggeri af nogle af danske og internationale eksperter i bæredygtigt byggeri. Du lærer at foretage energiberegninger, bygge med de optimale lys- og vindforhold og projektere miljørigtigt. Og så får du en enestående mulighed for sparring på dine egne projekter med vores ekspertpanel.

Udgiv indhold