Akademisk Arkitektforening

Kom til 1E Torsdag - Hvad påvirker byen?

Dato

7.11.2019

Tidspunkt

Kl. 17.30-20.00

Beskrivelse

STADSARKITEKTEN I KØBENHAVN – SMAGSDOMMER, FORMIDLER, POLITIKKERNES FORTROLIGE, KATALYSATOR FOR EN BEDRE BY?

Stadsarkitektens rolle er mangefacetteret og har gennem de seneste årtier undergået en forandring fra garant for et højt arkitektfagligt niveau og rollemodel som chefarkitekt for kommunens eget byggeri til initiativtager, formidler, mægler og talerør for den gode arkitektur et sted mellem forvaltningen, partierne og politikkerne på rådhuset, investorerne, borgerne, faget og branchen.

Hvordan påvirker stadsarkitekten konkret byens udvikling? Gennem rådgivning, gennem forhandling, som initiativtager?

Hvordan er den aktuelle magtbalance mellem byudviklingens fire hovedaktører: Politikkerne, borgerne, investorerne og forvaltningen?

Hvordan var den engang? Og hvad var fordelene dengang og udfordringerne i dag?

Er det fortsat muligt at bruge den gode arkitektur eller den gode smag, som argument? Eller har det kommunalt programmerede byliv og det, nogen igen, finurligt, er begyndt at kalde ”Kapitalen”,
lagt beslag på al faglig opmærksomhed? Hvordan agerer en stadsarkitekt i en verden, hvor alle autoriteter siges at stå for fald? Er der nye muligheder i denne ændrede omverden? Hvem udfylder det evt.
magttomrum?

Arkitektforeningen København har inviteret to tidligere stadsarkitekter, Otto Käszner og Jan Christiansen, samt den nuværende, Camilla Richter Friis, til en debat om byens udvikling. Arkitektforeningen vil spille ind med spørgsmål om konkurrencer, åbne eller lukkede, medier, Metro, fortætning, borgerinddragelse, det selvgroede, gentrificering og segregering, terrorsikring, developere, fonde, events, kommuneplan, fingerplan, borgmestre, By og Havn, developere og investorer – og deltagerne vil få lejlighed til at stille spørgsmål om meget mere. Så vidt tiden tillader det….

Udover de tre generationer af stadsarkitekter har vi inviteret tidligere administrerende direktør i Teknik- og Miljøforvaltningen Mette Lis Andersen samt tidligere planchef i Økonomiforvaltningen Holger Bisgaard til hver at give deres bud på, hvordan Stadsarkitektrollen bør se ud i dagens København – og hvordan rollen blev udfyldt dengang, de selv var en del af den kommunale forvaltning.

Rune Christiansen fra AA København vil være tovholder på debattens afvikling.

Program
17:30 - 17:45
Holger Bisgaard causerer over temaet ”Hvorfor har vi egentlig en stadsarkitekt”?
17:45 - 18:00
Otto Käszner fortæller om sine erfaringer som vice- og stadsarkitekt i 80/90’erne.
18:00 - 18:15
Mette Lis Andersen, selv uddannet arkitekt, fortæller om at være chef for Stadsarkitekten mens ”Det ny København” blev til.
18:15 – 18:30
Jan Christiansen fortæller om de vigtigste indsatser i ”Genrejsningen af København”, og hvilken rolle han selv spillede som stadsarkitekt.
18:30-18:50
Camilla Richter Friis giver os et indblik i de helt aktuelle udfordringer og muligheder som stadsarkitekt.
19:00 – cirka 20:00
Paneldebat

Hvad er 1E Torsdag?
1E TORSDAG er et fagligt og socialt netværksforum hver FØRSTE TORSDAG i måneden i Arkitektforeningen. Alle MAA'er er velkomne.

1E Torsdag tager et relevant emne op til diskussion og inviterer deltagere til oplæg og paneldebat.
Kontakt arkitekt Arkitektforeningen København på sekretaer@arkitektforeningen.dk for nærmere info.

Vi glæder os til at se dig til hyggeligt socialt og fagligt samvær med kolleger og studiekammerater hos Arkitektforeningen, Åbenrå 34, 1124 Kbh K.

Sted

Arkitektforeningen
Åbenrå 34 1124 København K

Kommentarer