Akademisk Arkitektforening

Procesledelse

"Procesledelse" er en gruppe med udspring i et Arkitektforeningens efteruddannelseskursus: "Arkitekten som procesleder". Det er kursets udgangspunkt, at mange samarbejdsvanskeligheder kan undgås, hvis processen bevidst tilrettelægges, så den er tilpasset de interessenter, der skal deltage i den. Tanken er at følge op på emnet med artikler, sparring og relevant information - for vi har jo opdaget, at procesledelse er en helt nødvendig kompetence at besidde som arkitekt med komplekse samarbejdsrelationer.

Kalender

Udgiv indhold