Akademisk Arkitektforening

Arkitektforeningen - Udland

Udland er et globalt netværk for de ca. 300 MAA’ere, som bor og arbejder i udlandet - eller som har gjort det. Der er medlemmer over hele verden, fra Norge til Cambodia...Netværket fungerer som et fagligt forum, hvor man deler viden og erfaringer om det at være dansk arkitekt i udlandet: den globale pendant til Arkitektforeningens lokalafdelinger i DK.Når du skriver din præsentationstekst er det en god idé at skrive, hvilket land du opholder dig i allerførst. Det giver et godt overblik for de andre exil-MAAer.

Kalender

Udgiv indhold