Akademisk Arkitektforening

Planlægning

Planlægning af byer og det åbne landskab er en kerneopgave for arkitekter og derfor også et hovedområde i Arkitektforeningens politiske arbejde.

For at opfylde Arkitektforeningens ambition om at sikre de bedste vilkår for den enkelte arkitekt og om at fremme kvaliteten af vores fælles byer, bygninger og miljø er den fysiske planlægning central. Lands-, regions-, by- og lokalplanlægning skaber sammenhænge og rum mellem bebyggelser og det åbne landskab.

Planlægningen kan betegnes som arkitekturens grundlag. Det betyder, at god og kvalificeret planlægning som oftest er en forudsætning for bygninger af høj arkitektonisk kvalitet og omvendt. Det er i samspillet mellem planlægningen og den byggede arkitektur, at der opstår liv mellem husene, velfungerende boligområder, rentable handelsstrøg og velbesøgte kulturelle tilbud.

Derfor arbejder Arkitektforeningen forbedre planlægningens og planlæggernes vilkår gennem en række forskellige tiltag. Vi samarbejder med politikkere, kommuner, forskningsinstitutioner, boligorganisationer m.fl. om arkitektonisk kvalitet i planlægningen, fx gennem kommunale arkitekturpolitikker. Vi afgiver høringssvar når der er ændringer i planlovgivningen m.v. og vi udbyder planfaglig efteruddannelser.

Derudover er Arkitektforeningen tovholder for det nordiske samarbejdsprojekt New Nordic Planning, hvor der bl.a. sættes fokus den nordisk plankultur og centrale udfordringer for planlægningen. 

(Foto: Johan Rosenmunthe)

8.dec.15
Debatindlæg bragt Berlingske, 8. december 2015 af Frank Jensen, Københavns overborgmester (S) og Jesper Pagh, direktør i Arkitektforeningen. Regeringen har præsenteret et udspil, »Vækst og udvikling i hele landet«. Men...
7.dec.15
Fredag den 27. november inviterede Arkitektforeningen og KADK til symposium med debat, hvor forskere, politikere og de mange fremmødte diskuterede provinsens tilstand og udviklingspotentialerAf Maria Albrechtsen...
23.nov.15
Nedenfor kan du få overblik over, hvilke tiltag i regeringens udspil Vækst og udvikling i hele Danmark, der vedrører planloven Mindre statslig indblanding i kommunernes planlægningRegeringen vil: 
23.nov.15
Nedenfor kan du få overblik over, hvilke tiltag i regeringens udspil Vækst og udvikling i hele Danmark, der vedrører planloven Mindre statslig indblanding i kommunernes planlægningRegeringen vil: 
23.nov.15
Erhvervs- og vækstminister, Troels Lund Poulsen og Miljø- og fødevareminister, Eva Kjer Hansen, holdt til middag pressemøde i Nørre Snede, hvor de fremlagde regeringens udspil ”Vækst og udvikling i hele Danmark.” Af...
18.nov.15
Alle taler om provinsen. Men de færreste siger noget konkret om provinsens tilstand og fremtidsperspektiver Arkitektforeningen og KADK inviterer til symposium med debat om den danske provins, hvor forskere, studerende...
6.okt.15
En balanceret udvikling over hele landet er en af de allerstørste politiske og planlægningsmæssige udfordringer i disse år. Det kræver god planlægning. Planloven bliver gerne udråbt til vækstens værste fjende, men den...
30.sep.15
Regeringen præsenterede 29. september sit finanslovsforslag. Det rummede noget af en bombe under de kunstneriske arkitektuddannelser Over de næste syv år skal optaget mindskes, eller dimensioneres, som det kaldes, med...