Akademisk Arkitektforening

Sagt i pressen

Arkitektkonkurrencers formål er ikke at styre økonomien

Bygherreforeningens direktør Henrik Bang påstår i Licitationen den 22. september 2017, at arkitektkonkurrencer alt for ofte er uden økonomisk sans. Arkitektkonkurrencer er et vigtigt redskab til at udvikle og skabe de bygninger, byer og landskaber, vi lever i og med. Konkurrencen giver flere forskellige kreative løsninger på en given opgave.

At konkurrencer i sig selv skulle gøre det svært at styre økonomien i byggeprojekter, er der ikke belæg for. I konkurrencefasen er formålet at udfolde de muligheder, der er for at bebygge et konkret sted.

Planløs vækst?

 


Samtalen, der forstummede


"Den institutionaliserede og højt besungne samtalekultur er ved at forstumme og blive erstattet af en ideologisk kultur, hvor en siddende mindretalsregering træffer beslutninger ud fra forgodtbefindende."

Debatindlæg bragt i Weekendavisen 1. april 2016 af Natalie Mossin og Peter Thorsen, hhv. formand og næstformand for Arkitektforeningen

Megabutikker vil dræbe byerne

"De eneste, der vinder på etablering af megabutikker, er deres aktionærer. Købstæderne og landsbyerne står derimod tilbage som taberne, og den eneste vækst de vilopleve, er i antallet af fraflytninger og ophørsudsalg."

Hypermarkeder vil slå tænderne ud af bymidter

"Det eneste, vi med sikkerhed ved om etablering af hypermarkeder er, at det vil flytte omsætning fra bymidter og små samfund og ud til omfartsvejen ved de største byer."

Udgiv indhold